bleecker_metro_lifestyle_logo_for_candeed_portfolio